ניהול ופיקוח מערכות אלקטרומכאניות

מה אנחנו עושים?

אנו נותנים מענה מקצועי לכל הטיפול במערכות האלקטרו-מכאניות בפרויקט בנייה על מנת להבטיח שאין התנגשויות בין המערכות והתשתיות שלהן ולוודא את הקשר הנכון בין המערכות השונות, להסדיר את הרכבתם ולדאוג לפעולה מושלמת ונקייה של המערכות.

תאום כל תוכניות המערכות עם תוכניות האדריכל ויצירת תוכנית תיאום מערכות (סופר-פוזיציה).

תמיכה וסיוע בהתקשרויות בתחום המערכות האלקטרו-מכאניות

הגשת דו"ח התקדמות בפרויקט בתחום המערכות האלקטרו-מכאניות

טיפול בחשבונות סופיים של קבלני המערכות, בדיקתם ואישורם לתשלום לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים לגמר חשבון

ניהול פיקוח עליון ע"י היועצים השונים

טיפול בחשבונות חלקיים של קבלני המערכות, בדיקתם ואישורם לתשלום

תמיכה וסיוע במשאים ומתנים בתחום המערכות האלקטרו-מכאניות

בדיקת ציוד והתאמתו למפרטים ואישורי היועצים

פיקוח ותיאום בשטח על ביצוע עבודות חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר, מערכות מתח נמוך מאוד

גילוי אש, בקרת מבנה, מערכת כריזה, מערכות אודיו וידיאו, בקרת כניסה, מצלמות

ניהול ופיקוח על תהליכי ההפעלה ומסירה של כל המערכות

ניהול ופיקוח על תהליך אינטגרציית אש לקראת קבלת טופס 4

X