ניהול ופיקוח פרויקטים

ניהול ופיקוח פרויקטים

אנו נותנים מענה מקצועי לכל אחד משלבי הבנייה ולתהליך כולו על פי רצונו של הלקוח. אנו מלווים את תהליך הייזום משלב הכנת הפרוגרמה התכנונית, בדיקות וסקרי היתכנות, מאתרים את המתכננים והמבצעים המתאימים, מגדירים פרוייקט עם אבני דרך ולוחות זמנים ומפקחים על הביצוע מקצועית ותקציבית עד למסירת הבניין.

ניהול תכנון

שלב התכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרויקט. הצלחה בתכנון תוביל לסיכוי גדול לעמידה ביעדי הפרויקט, שביעות רצון לקוח, עמידה בלוחות הזמנים, עמידה באיכות ועוד.

חברת "ESPM" מספקת את כל מגוון השירותים בתחום:

קביעת פרוגראמה לתכנון

בחירה וניהול צוות התכנון עבור הוצאת ההיתרים המתאימים לפרויקט.

קביעת שיטות ביצוע לפרויקט

קביעת קריטריונים לבחירת קבלנים או ספקים

גיבוש ואפיון הפרויקט

ניהול צוות היועצים עבור הפקת מכרזים לבחירת קבלנים.

סקר שוק ומחירים הוגנים

ביצוע מו"מ ועריכת חוזים עם ספקים נבחרים

ניהול ותיאום הביצוע

ניהול ותיאום הביצוע הינה שיטה להקמה של פרויקטים באופן בו מפצלים את ההתקשרויות עם מספר קבלנים מבצעים על פי מקצועם בשונה מביצוע באמצעות קבלן מפתח.

חברת "ESPM" מספקת את כל מגוון השירותים בתחום:

פיקוח על איכות הביצוע

בקרה ומעקב תקציבי

פיקוח על איכות החומרים.

פיקוח על עמידה בלוחות זמנים.

פיקוח

מטרת הפיקוח על הבניה היא בראש ובראשונה הבטחת איכות העבודות המבוצעות בפרויקטים וטיפול בכל שגרות הפרויקט.

חברת "ESPM" מספקת את כל מגוון השירותים בתחום:

פיקוח על ביצוע עבודת הקבלנים

ניהול ותאום ספקים

בדיקת כמויות ואישור חשבונות קבלנים

מעקב אחר לוחות הזמנים

תאום ופתרון בעיות המתעוררות בשטח

ניהול יומני עבודה

פיקוח על עמידה בלוחות זמנים

דיווח שוטף על התקדמות וביצוע הפרויקט

X