שירותי יעוץ וכמאות

אז מה אנחנו עושים?

ניסיון עשיר רב שנים בחישוב ועריכת כתבי כמויות למתכננים, לאדריכלים , לקבלנים, למכרזים, כתיבת ועריכת ספרי מפרטים טכניים ותנאים כללים - כולל קישור עם הסכמים ותנאים כללים של הקבלן .

חישובי כמויות

חישוב כמויות ועריכת חשבונות ביצוע על פי תכניות ופרטים לכל סוגי העבודות.

ייעוץ

ייעוץ ומתן פתרונות הנדסיים והצעת חלופות בהתאם לתקציב.

כמאות

חישוב ועריכת ספרי כתבי כמויות למכרזים - בהתאם ובהתבסס על תכניות האדריכל והקונסטרוקטר המהנדסים היועצים, קומפלט בהתאם למספור הפרקים לפי המקצועות.

X